Beiskolázási támogatás

Makó Város Önkormányzata 15.000 Ft-os beiskolázási támogatásban részesíti az állandó makói lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulókat. A 15.000 Ft-os utalványokat kizárólag a szülők vehetik át személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával 2023.08.08 – 2023.08.17. között minden hétköznap reggel 800-tól  délután 1300-ig az iskola gazdasági irodájában.

Szövegértő verseny Csanádpalotán

A Csanádpalotai Dér István Általános Iskola szövegértési versenyt hirdetett a 2-4.osztályos tanulók részére. A verseny 2023.április 28-án zajlott le. A verseny lehetőséget biztosított Makó és térsége diákjai számára az olvasási és szövegértési képességeinek felmérésére. A feladatok között szerepelt mese, ismeretterjesztő szöveg és táblázat értelmezése is. “Szövegértő verseny Csanádpalotán” bővebben

Városi matematikaverseny

2023. április 24-én rendezték meg az alsó tagozatos tanulók számára a városi matematikaversenyt. Ezen a versenyen Makó város és térségéből a legjobb kis matematikusok vettek részt. A helyszínt a Kálvin Téri Református Általános Iskola biztosította. Iskolánkat Kádár Koppány (2.a), Bringye János (3.a) és Kothenc Ákos (4.b) osztályos tanulók képviselték. Ők érték el a legnagyobb pontszámot az iskolai szinten megrendezett megmérettetésen.

Szép eredményeket értek el tanulóink: Kádár Koppány (2.a) III.helyezést, Bringye János (3.a) II.helyezést, Kothenc Ákos IV.helyezést ért el. Kothenc Ákos képviselte iskolánkat a Szegeden megrendezett megyei matematika versenyen. Gratulálunk! Felkészítő tanítók: Madár Anita, Gál Éva és Siket Ákos.

Városi helyesírási verseny

2023. április 14-én rendezték meg a Makó város és térsége alsó tagozatos tanulói számára a helyesírási versenyt. A helyszínt a Kálvin Téri Református Általános Iskola biztosította. Iskolánkat Bringye János (3.a), Cékmán Valentina (3.b), Kéri Barnabás (3.b) és Vass Réka (3.b) osztályos tanulók képviselték. Ők érték el a legnagyobb pontszámot az iskolai szinten megrendezett megmérettetésen. Ezen a versenyen Makó város és térségéből a legjobb helyesírók vettek részt. “Városi helyesírási verseny” bővebben

Alsós matematikaverseny

2023.03.28-án és 29-én tartottuk iskolánkban a matematika versenyt. Minden osztályból a legügyesebb tanulók vettek részt, és mutatták meg, hogy mennyire ügyesek. Mind a verseny előkészületei alatt, mind a verseny folyamán, majd a termekbe való visszaérkezés közben, minden tanuló példaértékű magatartást tanúsított. A versenyt nagyon komolyan vették. A rendelkezésre álló időt kitöltötték, igyekeztek mindent megmutatni a tudásukból. “Alsós matematikaverseny” bővebben

Étkezési díj befizetése

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a márciusi étkezési díjak befizetésének időpontja: 2023.04.13. (csütörtök) 7:30-16:00 óráig és 2023.04.14. (péntek) 7:30-16:00 óráig. Az étkezési díjat kétféleképpen rendezhetik: átutalással az intézmény számlaszámára vagy lezárt borítékban a diákokkal beküldik az iskola gazdasági irodájára! Kérjük, hogy átutalás esetén a pontos összeget utalják át! Köszönjük!

Iskolai nyelvtan-helyesírás verseny az alsó tagozat 2-4. osztályában

Március 29-én délután rendeztük meg a 2-4. osztályosok házi nyelvtan-helyesírás versenyét. A három évfolyamból 23 tanuló nevezett be. Előzetesen nagyon sokat gyakoroltak a versenyre, rengeteg gyakorló feladatot oldottak meg a tanító nénikkel. Ismétlés és gyakorlás a tudás anyja: minél többet gyakorlunk valamit, annál jobban sikerül. Ez meglátszott az eredményeken is! “Iskolai nyelvtan-helyesírás verseny az alsó tagozat 2-4. osztályában” bővebben

Városi- és térségi szavalóverseny díjkiosztó ünnepsége

Március 29-én délután a Polgármesteri Hivatal dísztermében adták át az idei Városi és térségi szavalóverseny résztvevőinek díjait. Az ünnepségen Farkas Éva Erzsébet Polgármester Asszony köszöntötte a szavalókat, szülőket és a felkészítő pedagógusokat. Interaktívan bevonva minden jelenlévőt, József Attila: Kertész leszek című megzenésített versét énekeltük el. “Városi- és térségi szavalóverseny díjkiosztó ünnepsége” bővebben

Alsós szépíró verseny Csanádpalotán

2023. március 24-én második alkalommal adott otthont a Csanádpalotai Dér István Általános Iskola az alsó tagozatos tanulók számára rendezett térségi szépíró versenynek. A hiánypótló megmérettetést egy évvel ezelőtt azzal a céllal hívta életre az intézmény, hogy a mai felgyorsult, digitalizált világban egyszerre hívja fel a figyelmet a kézírás fontosságára, miközben pozitív megerősítést ad a gyermekek számára is. Mindkét induló tanulónk helyezéssel tért haza: Török Antal Krisztofer (2.a) III.helyezést, Fodor Viktor (3.a) II.helyezést ért el! Gratulálunk a díjazottaknak, valamint az őket felkészítő tanító néniknek: Raffai Erzsébetnek és Zsiga Etelkának!

“Alsós szépíró verseny Csanádpalotán” bővebben

Versmondó verseny Csanádpalotán

Második alkalommal rendeztek a Csanádpalotai Dér István Általános Iskolában térségi szavalóversenyt. A helyi iskola mellett, a Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola, a Makói Általános Iskola és AMI Almási Tagintézménye, valamint a Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola tanulói és tanárai vettek részt a versenyen. “Versmondó verseny Csanádpalotán” bővebben

Alsós versmondó verseny

Huszonegy alsós kisdiák döntött úgy, hogy összeméri szellemi erejét és előadói képességét az iskolai szavalóversenyen.

Sajnos sok gyerek lett beteg a verselők közül, így ők otthonról drukkolhattak versenyzőtársaiknak. Sok szép költemény hangzott el a gyerekek tolmácsolásában állatokról, természetről. Jártunk játszótéren, versben is vártuk már az igazi tavasz jöttét. Megemlítettük a lustákat, az előadója nem lusta módra, hanem szorgalmasan tanulta meg a kiválasztott versét. Megállapítottuk, hogy ha akarunk, ha nem, muszáj fürödni.

Egy nagyon szép dologra tanítottak meg bennünket: szeretni nem vásárolt holmikért, hanem „csak úgy” egymás kedvéért. Milyen szép is lenne így a világ!

“Alsós versmondó verseny” bővebben

Felolvasómaraton 2023

Iskolánk az idén is részt vett a felolvasómaraton eseményén. Babits Mihály költőóriásra emlékeztünk ez alkalomból.

Az elsősök puzzle-t raktak ki templomunkról és a református címert. Közben Mistral: Zsoltár gyermekhangra című művét hallgatták. Betűket színeztek, ami kiadta Babits nevét.

Mások felolvastak, elmondtak műveiből egy-egy részletet, énekelték megzenésített verseit. Közben beszélgettek műveiről és a költőről. Sokat tanultak ezen a napon.

A felsősök már komolyabban álltak hozzá: megismerkedtek életrajzával, műveivel. Gondolattérképet, fürtábrát készítettek, hogy közelebb hozzák Babits személyiségét, érzelemvilágát.

Köszönjük a lehetőséget a Kájoni János Megyei Könyvtárnak!

“Felolvasómaraton 2023” bővebben

Felsős szavalóverseny

2023. február 27-én a felsősök iskolai szavalóversenyen 30 tanuló vett részt. Osztályszintű megmérettetést követően jutottak tovább a diákok az iskolai fordulóba. Az 5-6. osztályos korcsoportban a magas létszám miatt hat oklevelet osztottunk ki. I. helyezést ért el Stefán Jázmin (6. o.) és Barta László (5. b). II. helyezésre Dégi Lilit (6. o.) és Kovács Bálintot (5. b) találta érdemesnek a zsűri. III. helyezést pedig Nagy Krisztina (5. a) és Almási Eszter (5. b) ért el. A 7-8. osztályos korcsoportban I. helyezett lett Szabó Nikoletta (8. o.), II. helyezett Lajtár Ramóna (8. o.), III. helyezett pedig Nagy-György Tamás (7. o.). “Felsős szavalóverseny” bővebben

Márciuska – a tavasz ünnepe

A Makó Román Nemzetiségi Önkormányzat meghívására a 3. osztály diákjai szerepeltek a Márciuska ünnepségen, amely a Korona épületében volt megrendezve. Ezen a napon ünnepelték a március 1-jét, mint a tavasz kezdetét és a március 8-át , a Nemzetkőzi Nőnapot. A tanulók magyarul és románul tavaszt- és anyákat köszöntő versekkel örvendezték meg a hallgatóságot. A gyerekeket megvendégelték és ajándékkal tértek haza. Minden nő virágot kapott. Köszönjük a meghívást! Köszönjük Zsiga Etelka tanárnőnek a gyermekek felkészítését!
“Márciuska – a tavasz ünnepe” bővebben