Alapítványok

 

Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
 

Iskolánk alapítványa, a Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány az alábbi célok megvalósítása érdekében jött létre és működik intézményünkben:

  • Az intézmény dákjainak, tanárainak, dolgozóinak támogatása a minőségi munkavégzés érdekében.
  • A tanulók általános műveltségének elmélyítése, továbbtanulás, pályaválasztás segítése, külföldi diákcsereprogramok támogatása.
  • A tanórán kívüli sport- és művészeti tevékenység támogatása.
  • Átfogó korszerűsítés mellett az idegennyelvi, számítástechnikai, képzés fejlesztése.

A fenti célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése érdekében az Alapítvány vagyonának növelése.

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben a fenti célkitűzéseket hasznosnak találja, a személyi jövedelemadója 1%-át ajánlja fel Alapítványunk részére.

Neve: Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Címe: 6900 Makó, Szikszai u. 4.

Adószáma: 18467891-1-06

Bankszámla száma: 11735074-20514828

A kuratórium elnöke: Kotormán István lelkész-igazgató

Ösztöndíj 2007

A Makó-Újvárosi Református Egyházközség mint iskolánk alapítója és fenntartója a meglévő Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány mellett egy újabb alapítványt hozott létre. Az új alapítvány a Londonban élő. Dr.Lengyel Béla adományából és kérésének megfelelően jött létre, a tehetséges, kiemelkedő képességű végzős tanulók továbbtanulását hivatott segíteni.

 Elsőként a 2007/2008-as tanév tanévnyitó ünnepségén került sor az ösztöndíjak átadására. Az adományozó egyetértésével a Szegedi Konzervatóriumba felvett három végzős diákunk kapott 20-20 ezer forintot. A díjazottak: Kurunczi Anikó, Martonosi Sándor és Nagy Izabella. Az iskola vezetősége köszönetét fejezi ki a jó szándékú adományozó részére, aki ezt az adományt az ő jótevőjének Diós Lídiának emlékére tette.