PHARE

Intézményünk 2003 októberében pályázatot nyújtott be az ESZA Európai Szociális Alap ill. Nemzeti Programirányító Iroda Kht. által a „21. század iskolája” programcsomag keretében kiírt Információs technológia az általános iskolákban projektre. Pályázatunk az „Informatika és nyelvi labor kiépítése egy makói külterületi általános iskolában” címet kapta. A Szerződő Hatóságtól igényelt összeg 188 189 €, míg a saját hozzájárulás összege 21 378 € volt.

Pályázatunk kedvező elbírálása nagy öröm volt mindenki számára. A projekt a szerződéskötést követően 2004. szeptemberében indult el. A 6 tagú projektmenedzsmentben az iskola részéről az adminisztrátor, a szakmai vezető, és az informatikai vezető vesz részt. A pénzügyi vezető, a projektvezető és a műszaki vezető külső munkatárs.

A 18 hónapos projekt keretében két közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, egyet az építési munkák kivitelezőjének kiválasztása, egyet pedig az informatikai eszközök beszállítójának kiválasztása érdekében.

Az épület-felújítást a Kiss és Fia 2000 Kft. végezte nagy gondossággal, precizitással és szakértelemmel. A pincefeltöltésen, szigetelésen, tetőfedésen túl új nyílászárók beépítése és jó hatásfokkal üzemelő melegvíz üzemű központi fűtés is készült, földgáztüzelésű kombi kazánnal. Az egész épületszárny teljes elektromos felújítása megtörtént, korszerű, energiatakarékos lámpatestekkel. Az átépítés eredményeként egy 27 m2 alapterületű 18 férőhelyes nyelvi labor és még egy 62 m2 alapterületű, tágas 30 fő férőhelyes számítástechnika terem, kiszolgáló helyiségek (szerverszoba, vizesblokk) áll a tanulni vágyók rendelkezésére.

A PHARE pályázat segítségével lehetőségünk nyílt a számítógéppark megújítására is. Ennek eredményeként 24 db tanulói munkaállomást, továbbá 2 db tanári munkaállomást alakítottunk ki. Emellett 1 db szervergépet, 2 db projektort, 1 db laptopot,
1 db digitális fényképezőgépet, 2 db írásvetítőt, 2 db scannert, 1 db fénymásolót, 1db hálózati nyomtatót és 1 db mobil nyomtatót vásároltunk. Megújult az épületszárny teljes bútorzata. Az oktatást elősegítő, megkönnyítő, és az eszközök használatához igazodó táblák kerültek birtokunkba a megvalósítás során.

Az ütemtervnek megfelelően a projekt 2006. március elején zárult. Az ünnepélyes átadás-átvételt követően a diákok a felújított épületrészt és az eszközöket birtokba vették. Így tanulóink már egy új, modern, a XXI. század iskolájának megfelelő színvonalú helyen és eszközökkel folytathatják tanulmányaikat.