Dolgozóink

Tantestület

Bedő Krisztina

tanító
1.b osztály of.

Kreisch Zsuzsanna tanító
4.a osztály of.
Bertus-Barcza Anikó rajz tanár
5.a osztály of.
Lakatos-Tóth Anna magyar-történelem tanár
5.a osztály of.
felsős mkvez.
Bertus-Barcza Csabáné igazgató Madár Anita tanító
2.a osztály
Erdeiné Jenei Anita tanító könyvtáros
1.a osztály of.
Majó Ádám
testnevelő-edző
Föedl Andrea
angol tanár
6.a osztály of.
Markócs-Mezei Tímea testnevelés tanár
Fülöp Henrietta
tanító
3.b osztály
Mezei László testnevelés-
történelem-
biológia tanár
8.a osztály of.
Gál Éva
tanító
3.a osztály
Németh Ervin Ernő angol tanár
Geráné Nagy Katalin magyar-történelem tanár Pánczélné Harcsás Anita matematika tanár
Juhász Dolli
tanító
1.b osztály
Raffai Erzsébet tanító
2.a osztály of.
Juhász Tünde kémia tanár (óraadó)
gyógypedagógus
Siket Ákos tanító
4.b osztály
alsós mkvez.
Kelemenné Molnár Ildikó
matematika tanár (óraadó) Stefán Zoltán
hitoktató
Kelemen András matematika-földrajz-számítástechnika tanár igazgatóhelyettes Vass Renáta tanító
3.a osztály of.
Kotormán Erzsébet református hitoktató  Vigné Vári Anikó matematika-fizika-számítástechnika tanár
Kovács Edit tanító
1.a osztály
 Zsiga Etelka  tanító
3.a osztály

Technikai dolgozók

Olasz Zoltánné
gazdaságvezető
Márton Erika
pénztáros
Kozák Orsolya
iskolatitkár
Gargács Istvánné
Gera Szilvia
Igazné Magyari Piroska Kádár Istvánné
Konti Csaba  
Tóth Ferencné