“Gyere hozzánk”

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
mégha megöregszik, akkor sem tér el attól.”

/Példabeszédek 22, 6/

A makói reformátusok több éves vágya vált valóra azzal, hogy 2000. augusztus 28-val elindult a Szikszai György Református Általános Iskola.

Iskolánk, legfontosabb célkitűzései, hogy a tanításban igaz értékeket közvetítsünk, tanulóink evangéliumi szellemben nevelkedjenek. Segíteni kívánjuk őket abban, hogy harmonikusan növekedő jellemes individuummá, szociális érzékenységű, demokratikusan az élet küzdelmét vállaló, tevékeny, kreatív felnőtté váljanak, a test és a lélek egységében.

GYERE HOZZÁNK, mert:

 • a város legnagyobb zöld övezettel rendelkező oktatási intézménye vagyunk
 • kreatív, korszerű módszereket alkalmaznak pedagógusaink
 • a gyermekek problémáira nyitott tantestület vár
 • egyéni fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk (logopédus, fejlesztő pedagógus segítségével)
 • jól felszerelt informatika tanulhatsz
 • igényes nyelvi laborban gyakorolhatod ismereteidet
 • jól felszerelt könyvtár segíti felkészülésedet
 • informatika szakkörben hasznosan töltheted szabadidődet
 • minden osztályban interaktív táblán játszva tanulhatsz
 • iskolai énekkarban szerepelhetsz
 • sportszakkör biztosítja kicsiknek és nagyoknak a mozgás örömét
 • az alacsony létszámú osztályokban sok figyelmet kapsz
 • színvonalas iskolai és osztály kirándulásokon vehetsz részt
 • a 21. század követelményeinek megfelelő ebédlőben étkezhetsz
 • tehetséggondozó nyári táborban fejlesztheted képességeidet
 • a nemzetközi kapcsolataink és a külföldi testvériskolák által felejthetetlen élményekben lehet részed