TOP-1.4.1-19-CS1-00009

Kedvezményezett neve: Makó-Újvárosi Református Egyházközség

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése; TOP-1.4.1-19

A projekt címe, azonosító száma: Bölcsőde kialakítása a Makó-Újvárosi Református Egyházközségnél, TOP-1.4.1-19-CS1-00009

A szerződött támogatás összege: 309.698.312 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen projekt keretein belül 2 csoportszobás, 24 kisgyermek befogadására alkalmas bölcsődét alakítunk ki a Makó-Újvárosi Református Egyházközség tulajdonában álló ingatlanban.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása

A Makó-Újvárosi Református Egyházközség a hitéleti tevékenység mellett 2000-ben, a Szikszai György Református Általános Iskola működtetésével kezdte meg az oktatás-nevelési feladatok ellátását. Az intézmény mára magas színvonalú pedagógiai munkát végez. 2011-ben az intézmény egy óvodával bővült. A közös működésnek köszönhetően a gyermekek mára már 2,5 éves kortól 14 éves korig vehetnek részt a református oktatás-nevelésben. Az intézményfenntartói alapfeladatok mellett kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztésére, valamint egészségük megőrzésének érdekében a testi nevelésre is. Úgy véljük, hogy a bölcsőde indításával teljessé válik nevelésünk, így hozzájárulunk a lakosság életminőségének javításához. A projekt keretében egy 2 csoportszobával működő, 24 gyermek befogadására alkalmas bölcsőde kialakítása valósul meg a Makó-Újvárosi Református Egyházközség fenntartásában.

Makó Újvárosi részén egy két csoportszobás bölcsőde létesítésére kerül sor, melynek igénye az elmúlt években jelentősen megnőtt, ugyanis a település nem rendelkezik megfelelő kapacitással a kisgyermekek bölcsődei ellátásának tekintetében. Az ingatlan területén további kiszolgáló helységek és játszóudvar kialakítása is megtörténik.

A projekt megvalósításának eredményeként korszerű bölcsőde intézményünkkel a gyermekek, valamint az őket nevelő családok segítése és támogatása is megvalósul.