KEOP-5.5.0/B/12-2013-0161

A KEOP-5.5.0/B/12 kódszámú pályázati kiíráson iskolánk a „Szikszai György Református Iskola épületének energetikai korszerűsítése” című KEOP-5.5.0/B/12-2013-0161 azonosítószámú pályázata összesen 65.777.928 Ft támogatást nyert. A projekt keretében a 60-as években épült főépület energetikai fejlesztése – régi elavult nyílászáróinak, fűtésrendszerének, világításának és szigetelésének korszerűsítése – valósul meg. A fejlesztés teljes költsége: 80.926.926 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kivitelezési munkálatok 2014. május 15-én kezdődtek meg és várhatóan 2014. augusztus 15-én fejeződnek be.

Várható eredmények:

  • Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése: 15,76 t/év
  • Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése(Megújuló energia): 6,68 t/év
  • Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés): 0,00648 GWh/év
  • Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése: 29,70 GJ/év
  • Megtakarított éves elsődleges energiahordozó mennyisége: 242,08 GJ/év

Innováció

Szikszai György Református Általános Iskola (102612/001)
( 6900 Makó , Szikszai u. 4. ). . székhely feladatellátási helyen :

Szikszai György Református Általános Iskola Alsó Tagozat (102612/002)
( 6900 Makó , Nagycsillag u. 24-26 . ) telephely feladatellátási helyen :

11 új számítógép, szerver és digitális táblák!


A TIOP-1.1.1 pályázaton iskolánk interaktív táblákat és számítógépeket nyert. Az eszközöket az őszi szünettől használják majd diákjaink.

Nyertünk!

A TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú pályázati kiíráson, a Makó-Újvárosi Református Egyházközség „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a makói Szikszai György Református Általános Iskolában” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0095 azonosítószámú pályázata összesen 11 061 840 Ft támogatást nyert. Így a fenntartásában lévő intézmény eszközparkja 7 darab tantermi csomaggal, 1 szavazócsomaggal, 11 darab iskolai PC csomaggal és egy alkalmazás szerverrel bővült. A tantermi csomagok interaktív táblát, ultrarövid vetítési távolságú projektort és laptopot tartalmaznak. Az eszközök telepítése az őszi szünetben, az eszközök használatára a tantestület felkészítése az őszi szünetet követően megtörtént. A felszerelt eszközök így már a mindennapok gyakorlatában szolgálják az oktatás hatékonyságát. A pályázathoz kapcsolódóan – interaktív táblás nyílt órákkal – bemutató rendezvény lesz 2010. november 24-én. Ezen a napon az érdeklődők amellett, hogy használat közben is megtekinthetik ezeket az eszközöket, bővebben is tájékozódhatnak a projektről.

 

Témahét

Az előző tanévben 2009. október 19-22. között vallási témahetet tartottunk. A tanórákon a gyerekek a reformációval kapcsolatos ismereteiket bővíthették.

A 2010/2011-es tanévben 2010. december 13-17. között is megtatrtjuk vallási témahetünket. Az idén az Advent történeteivel, hagyományaival ismerkedhetnek a diákok.

PHARE

Intézményünk 2003 októberében pályázatot nyújtott be az ESZA Európai Szociális Alap ill. Nemzeti Programirányító Iroda Kht. által a „21. század iskolája” programcsomag keretében kiírt Információs technológia az általános iskolákban projektre. Pályázatunk az „Informatika és nyelvi labor kiépítése egy makói külterületi általános iskolában” címet kapta. A Szerződő Hatóságtól igényelt összeg 188 189 €, míg a saját hozzájárulás összege 21 378 € volt.

Pályázatunk kedvező elbírálása nagy öröm volt mindenki számára. A projekt a szerződéskötést követően 2004. szeptemberében indult el. A 6 tagú projektmenedzsmentben az iskola részéről az adminisztrátor, a szakmai vezető, és az informatikai vezető vesz részt. A pénzügyi vezető, a projektvezető és a műszaki vezető külső munkatárs.

A 18 hónapos projekt keretében két közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, egyet az építési munkák kivitelezőjének kiválasztása, egyet pedig az informatikai eszközök beszállítójának kiválasztása érdekében.

Az épület-felújítást a Kiss és Fia 2000 Kft. végezte nagy gondossággal, precizitással és szakértelemmel. A pincefeltöltésen, szigetelésen, tetőfedésen túl új nyílászárók beépítése és jó hatásfokkal üzemelő melegvíz üzemű központi fűtés is készült, földgáztüzelésű kombi kazánnal. Az egész épületszárny teljes elektromos felújítása megtörtént, korszerű, energiatakarékos lámpatestekkel. Az átépítés eredményeként egy 27 m2 alapterületű 18 férőhelyes nyelvi labor és még egy 62 m2 alapterületű, tágas 30 fő férőhelyes számítástechnika terem, kiszolgáló helyiségek (szerverszoba, vizesblokk) áll a tanulni vágyók rendelkezésére.

A PHARE pályázat segítségével lehetőségünk nyílt a számítógéppark megújítására is. Ennek eredményeként 24 db tanulói munkaállomást, továbbá 2 db tanári munkaállomást alakítottunk ki. Emellett 1 db szervergépet, 2 db projektort, 1 db laptopot,
1 db digitális fényképezőgépet, 2 db írásvetítőt, 2 db scannert, 1 db fénymásolót, 1db hálózati nyomtatót és 1 db mobil nyomtatót vásároltunk. Megújult az épületszárny teljes bútorzata. Az oktatást elősegítő, megkönnyítő, és az eszközök használatához igazodó táblák kerültek birtokunkba a megvalósítás során.

Az ütemtervnek megfelelően a projekt 2006. március elején zárult. Az ünnepélyes átadás-átvételt követően a diákok a felújított épületrészt és az eszközöket birtokba vették. Így tanulóink már egy új, modern, a XXI. század iskolájának megfelelő színvonalú helyen és eszközökkel folytathatják tanulmányaikat.