Tisztelt Olvasó!

A közelmúltban elhunyt Nagy Ferenc kedves felesége szeretné megköszönni Kotormán István nagytiszteletű úrnak, a Makó-Újvárosi Református Egyházközség presbitereinek valamint a Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola minden jelenlegi és volt dolgozójának, hogy mellettük álltak szeretetükkel, együttérzésükkel életük e nehéz időszakában.

Szeretettel és hálával: Nagyné Rózsika