IPR a Szikszaiban

Makó város általános iskolái között egyedüliként indult és nyert a 9/2008. (III. 29.) OKM rendeleti úton szabályozott pályázatán a Szikszai György Református Általános Iskola. A támogatás összege a 2008/2009-es tanévre vonatkozóan:

  • 1 906 500 Ft (alsó tagozat)
  • 2 152 500 Ft (felső tagozat)

A program a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §- a alapján két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással ösztönzi a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló – a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó – iskolai nevelésének-oktatásának megszervezését. A rendelet szerint a képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés, a résztvevő tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése a közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján kiadott integrációs program alkalmazásával történik.