Közlemény

A kormányfő tegnapi bejelentése alapján 2021.04.19. hétfőtől az óvodások és az alsó tagozatosok jöhetnek az intézménybe!

A felső tagozatosok 2021.05.10-től jöhetnek majd iskolába, addig számukra marad a digitális munkarend!

A jogszabályi rendelkezések értelmében a szülő kérheti a felmentést a jelenléti oktatás alól. A csatolt dokumentum kitöltésével és az iskolába való beküldésével az alsós tanulók hiányzását igazoltnak tekintjük. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a hiányzás beszámít a tanévi összes hiányzás óraszámába, amelynek felső határa 250 óra. Ezen óraszám feletti hiányzás esetén a tanulónak a tanév végén a Pedagógiai Programban megjelölt tantárgyakból osztályozóvizsgát kell tennie!

Igazolási kérelem letöltése itt!!!