“GUTENBERG NYOMÁBAN” – témanap a REFORMÁCIÓ jegyében

Világszerte október 31-én ünneplik a Reformáció napját, melyről iskolánk október 28-án emlékezett meg. Témahetünket egy vetélkedővel zártuk, melyre a hét folyamán hangolódtunk rá, megismerve e jelentős vallástörténeti fordulópont fontos tudnivalóit.

Témanapi vetélkedő a felső tagozatban:

A nap Stefán Zoltán lelkész úr reformációhoz fűződő gondolataival indult, hangsúlyozva a könyvnyomtatás jelentőségét is a biblia elterjedésében. Ezt követően kihirdetésre kerültek a vetélkedő programpontjai és játékszabályai, valamint megalakult a 9 csapat, élükön csapatkapitányukkal. Egy-egy csapatban a felső tagozat mind a négy évfolyama képiseltette magát.  A menetlevelek átadása és egy a reformációról szóló ismeretterjesztő film megtekintése után máris indulhattak a csapatok a 9 állomás valamelyikére, hogy teljesíthessék az állomásvezető pedagógusok által összeállított játékos és szórakoztató témanapi feladatukat. Minden állomás más-más kihívás elé állította a csapatokat tantárgyi tudásukra építve, melynek teljesítése megmutatkozott az összegyűjtött pontszámokon is. Pluszpontok szerzésére az ügyes és kreatív megoldások, az összetartó csapatmunka, valamint kvízkérdések nyújtottak lehetőséget. A gyerekek összetartóan és kitartóan teljesítették “küldetésüket”, s közben észrevétlenül is újjabb tudásra tettek szert a reformáció témakörében. A délelőtt eredményhirdetéssel és a díjak átadásával zárult.

Témanapi vetélkedés az alsó tagozatban:

Az alsó tagozat programja az igehirdetés és a hulladékgyűjtés eredményhirdetése után folytatódott. A gyerekek egy tanteremben összegyűlve, meghallgatták Zsiga Etelka tanítónő reformációról szóló előadását. A diákkal kísért beszámoló nagyon érdekes volt, és képekkel – fontosabb jelmondatokkal összegezte a gyerekek nyelvén a legfontosabb ismereteket a reformációról. A témahét eseményeiről Kelemen András igazgatóhelyettes úr készített fényképeket. A gyerekek tízórai után vegyes csoportokba rendeződtek és megkezdődött az akadályverseny. A tanulók a témahéten megtanult ismereteiket felhasználva győzték le az akadályokat. A 11 állomás után hirdettünk eredményeket. Az ügyesebbek oklevelet, a helyezést el nem érők, emléklapot kaptak. A gyerekek nagyon boldogan, lelkesen és motiváltan vettek részt a programon.