Dolgozóink

Tantestület

Balogi Anikó

tanító
4.b osztály of.

Kotormán Erzsébet református hitoktató
Bány Tamás sportedző Lakatos-Tóth Anna magyar-történelem tanár
8.a osztály of.
felsős mkvez.
Bedő Krisztina tanító
4.b osztály
Madár Anita tanító
1.a osztály of.
Bertényi Andrea rajz-földrajz-angol tanár
7.a osztály of.
Mészárosné Vas Anita tanító
4.a osztály
Bertus-Barcza Csabáné igazgató Mezei László testnevelés-
történelem-
biológia tanár
6.a osztály of.
Erdeiné Jenei Anita tanító könyvtáros
4.a osztály of.
Raffai Erzsébet tanító
1.a osztály
Geráné Nagy Katalin magyar-történelem tanár Siket Ákos tanító
3.a osztály of.
alsós mkvez.
Juhász Tünde kémia tanár (óraadó)
gyógypedagógus
Sirokmán Ágnes tanító-
matematika tanár gyógypedagógus
igazgatóhelyettes
(GYED)
Kelemen András  matematika-földrajz-számítástechnika tanár igazgatóhelyettes Vass Renáta tanító
2.a osztály of.
Kreisch Zsuzsanna tanító
3.a osztály
 Vigné Vári Anikó matematika-fizika-számítástechnika tanár
5.a osztály of.
Kotormán István vallástanár lelkész  Zsiga Etelka  tanító
2.a osztály

Technikai dolgozók

Harkai Rita gazdaságvezető
Kozák Orsolya
iskolatitkár
Gargács Istvánné Konti Csaba
Gera Dánielné Tóth Attila
Gera Szilvia

SZIKSZAI 2014_05