Dolgozóink

Tantestület

Balogi Anikó

tanító
4.b osztály of.

Lakatos-Tóth Anna magyar-történelem tanár
8.a osztály of.
felsős mkvez.
Bány Tamás sportedző Madár Anita tanító
1.a osztály of.
Bedő Krisztina tanító
4.b osztály
Mészárosné Vas Anita tanító
4.a osztály
Bertényi Andrea rajz-földrajz-angol tanár
7.a osztály of.
Mezei László testnevelés-
történelem-
biológia tanár
6.a osztály of.
Bertus-Barcza Csabáné igazgató Pócsik Anna Mária református hitoktató
Erdeiné Jenei Anita tanító könyvtáros
4.a osztály of.
Raffai Erzsébet tanító
1.a osztály
Geráné Nagy Katalin magyar-történelem tanár Siket Ákos tanító
3.a osztály of.
alsós mkvez.
Juhász Tünde kémia tanár (óraadó)
gyógypedagógus
Sirokmán Ágnes tanító-
matematika tanár gyógypedagógus
igazgatóhelyettes
(GYED)
Kelemen András  matematika-földrajz-számítástechnika tanár igazgatóhelyettes Vass Renáta tanító
2.a osztály of.
Kreisch Zsuzsanna tanító
3.a osztály
 Vigné Vári Anikó matematika-fizika-számítástechnika tanár
5.a osztály of.
Kotormán István vallástanár lelkész  Zsiga Etelka  tanító
2.a osztály

Technikai dolgozók

Harkai Rita gazdaságvezető
Kozák Orsolya
iskolatitkár
Gargács Istvánné Konti Csaba
Gera Dánielné Tóth Attila
Gera Szilvia

SZIKSZAI 2014_05