Dolgozóink

Tantestület

Balogi Anikó

tanító
1.b osztály

Madár Anita tanító
2.a osztály of.
Bedő Krisztina tanító
1.b osztály of.
Mészárosné Vas Anita tanító
1.a osztály
Bertényi Andrea rajz-földrajz-angol tanár
8.a osztály of.
Mezei László testnevelés-
történelem-
biológia tanár
7.a osztály of.
Bertus-Barcza Csabáné igazgató Mezei Tímea testnevelés tanár
Erdeiné Jenei Anita tanító könyvtáros
1.a osztály of.
Pánczélné Harcsás Anita matematika tanár
Geráné Nagy Katalin magyar-történelem tanár 5.b osztály of. Raffai Erzsébet tanító
1.a osztály
Juhász Tünde kémia tanár (óraadó)
gyógypedagógus
Siket Ákos tanító
4.a osztály of.
alsós mkvez.
Kelemen András matematika-földrajz-számítástechnika tanár igazgatóhelyettes Sirokmán Ágnes tanító-
matematika tanár gyógypedagógus
igazgatóhelyettes
(GYED)
Kreisch Zsuzsanna tanító
3.a osztály
Vass Renáta tanító
3.a osztály of.
Kotormán Erzsébet református hitoktató  Vigné Vári Anikó matematika-fizika-számítástechnika tanár
6.a osztály of.
Lakatos-Tóth Anna magyar-történelem tanár
5.a osztály of.
felsős mkvez.
 Zsiga Etelka  tanító
3.a osztály

Technikai dolgozók

Harkai Rita gazdaságvezető Kozák Orsolya
iskolatitkár
Olasz Zoltánné iskolatitkár
Gargács Istvánné Gera Szilvia
Igazné Magyari Piroska Kádár Istvánné
Konti Csaba Tóth Attila
Tóth Ferencné

SZIKSZAI 2014_05